Data Management consultant

Nieuw

Functie Data Management consultant

De organisatie wil een data volwassenheid scan laten uitvoeren. Voor deze data volwassenheidsscan wordt het DAMA DMBoK framework gebruikt. Hierdoor wordt op een praktische manier de volwassenheid van de verschillende data management kennisgebieden op de organisatie geplot. Inzicht inde samenhang en volwassenheid van deze kennisgebieden helpt om organisatie-breed elkaar beter te begrijpen. Op basis van de uitkomst van de scan en de prioriteitsstelling van de organisatie wordt een roadmap opgesteld van projecten op korte, middellange en lange termijn om de organisatie naar een hoger data volwassenheidsniveau te brengen.

We zijn op zoek naar een consultant die kan helpen inzicht te geven in de huidige data maturity door het uitvoeren van een assessment op de DAMA DMBoK kennisgebieden. De consultant helpt daarna de output van dit assessment af te zetten tegen de ambitie van de organisatie.

Het verschil dat inzichtelijk is gemaakt, gebruikt de consultant om projecten en programma’s te helpen definiëren die een bijdrage leveren om de stappen te zetten richting de gewenste data volwassenheid.

Tot slot is de consultant kwartiermaker en aanjager van deze projecten en programma’s en helpt de voortgang inzichtelijk te maken.

Profiel Data Management consultant

Eisen

  • Afgeronde WO opleiding
  • Ruime ervaring met data management trajecten
  • Kennis van DAMA DMBoK

Wensen

  • Ervaring bij een kennisinstituut
  • CDMP gecertificeerd

Bedrijf

Onze opdrachtgever is een nationaal kennisinstituut. Het adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s terug te dringen. Daarvoor ontwikkelt het instituut hoogwaardige kennis en zet die om in producten en diensten die de veiligheidsrisico’s verminderen, bijdragen aan een duurzame samenleving en economische mogelijkheden bevorderen.

De organisatie bestaat uit een gevarieerde groep van medewerkers met een academische achtergrond, die zich focussen op ICT, operatie, techniek of architectuur.

De verbindende factor zowel intern als extern is data. Daarom is data enorm belangrijk en data management is een onderwerp dat leeft in de organisatie. De organisatie is bezig met het verbreden, verdiepen en verder uniformeren van de organisatie-brede data management kennis en vaardigheden en het doorontwikkelen van op data gebaseerde producten en diensten.

Duur opdracht

3 maanden

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

19.04.2022

Contactpersoon

L. Doeve

Contactpersoon
Luc Doeve
Mobiel: (06) 1468 0407