Fact-Based Data Modellers

Functie Fact-Based Data Modellers

De komende jaren gaat er het nodige veranderen in de aanpak van modelleren en in de eisen die gesteld worden aan de manier waarop onze opdrachtgever gegevens gaat beheren en beheersen (governance). Daarom vormen fact based modellers een belangrijke schakel tussen de product- of domeinvisie aan de ene kant, en aan de andere kant de benodigde aanpassingen aan het gegevens model dat ten grondslag ligt aan IT-landschap

Profiel Fact-Based Data Modellers

Je hebt ruime ervaring met gegevensmodellering, zowel op logisch als op conceptueel niveau en het is, met het oog op de huidige ontwikkelingen.

Je hebt specifiek ervaring met formeel linguïstisch modelleren of fact based modelling.

Je hebt ruime ervaring met het oplossen van complexe IT-vraagstukken in multidisciplinair verband en in een bestuurlijke omgeving.

Je hebt ervaring met het vertalen van logische modellen naar implementatie.

Je hebt kennis van of affiniteit met data governance, zodat je een gesprekspartner kunt zijn voor de business en het domein Gegevens, onder meer op het gebied van security en privacy en datakwaliteit.

Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met gegevensvraagstukken gericht op wet- en regelgeving bij overheidsorganisaties

Bedrijf

Bij onze opdrachtgever werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. Ze zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen ze fraude op, verrichten ze douanetaken en zorgen ze voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is onze opdrachtgever volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd.

Start datum

01-01-2021

Duur opdracht

3 maanden

Locatie

Nieuwegein

Publicatiedatum

21.05.2021

Contactpersoon

L. Doeve

Contactpersoon
Luc Doeve
Mobiel: (06) 1468 0407