Functioneel Beheerder NIVO

Nieuw

Functie Functioneel Beheerder NIVO

 • Je beoordeelt de kwaliteit van opgeleverde deel- en eindproducten, datamodel, Functioneel en Technisch Ontwerp, ETL, universes, rapporten, overige documentatie;
 • Je bewaakt de processen met betrekking tot ons datawarehouse (DWH) in het algemeen en specifiek voor de spoedmeldingen door afwijkingen en problemen te signaleren te rapporteren en voorstellen te formuleren ter verbetering c.q. aanpassingen;
 • Je bewaakt de kwaliteit van de dataloads naar en in het DWH, signaleert en rapporteert afwijkingen en doet voorstellen ter verbetering/behoudt van de kwaliteit;
 • Je draait scripts voor het laden van het datawarehouse en monitort de verwerking hiervan;
 • Je onderzoekt en adviseert m.b.t. de wensen van gebruikers en systeemeigenaar voor wat betreft de maatwerkapplicatie in relatie tot de mogelijkheden van systeemontwikkeling;
 • Je registreert en beheert de meldingenregistratie voor DWH en BO;
 • Je onderhoudt de contacten met het ontwikkelteam;
 • Je initieert waar nodig overleg met de gebruiker;
 • Je hebt tijdens het functionele testtraject voor zowel het Datawarehouse als Business Objects een coördinerende dan wel uitvoerende rol;
 • Onderhoudt intern contacten met key-users en de systeemeigenaar over de betreffende maatwerkapplicatie ;
 • Je signaleert geconstateerde afwijkingen in de bronapplicaties;
 • Je beheert de autorisaties van de rapportagetool SAP BusinessObjects;
 • Je draagt zorg voor de opleveringen in de SAP BusinessObjects productie omgeving;
 • Je draagt zorg voor het up-to-date houden van de SAP BusinessObjects omgevingen;

Profiel Functioneel Beheerder NIVO

Uitstekende kennis van SAP BusinessObjects front-end;
Certificering SAP BusinessObjects – Enterprise: Administering Servers;
Certificering SAP BusinessObjects - Enterprise: Administration and Security;
Uitstekende kennis van PL/SQL;
Uitstekende kennis van Oracle databases;

Bedrijf

uitvoeringsorganisatie voor de overheid

Start datum

Startdatum: zsm;
Duur project: tot 01-08-2019.

Publicatiedatum

26-02-2019

Contactpersoon

Luc Doeve
Contactpersoon
Luc Doeve
Mobiel: (06) 1468 0407